top of page
PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Šajā Privātuma politikā tiek skaidrots, kā mūsu uzņēmums izmanto personas datus, kurus iegūstam no jums, kad izmantojat mūsu aplikāciju.

Vārdi “mēs”, “mūs”, “mums”, “mūsu” vai “Operators” nozīmē SIA “Player Pathway”, reģistrācijas nr. 40003759314.

Mēs nopietni uztveram savu pienākumu aizsargāt mūsu klientu personas datus.

Šī Privātuma politika kopā ar Lietošanas noteikumiem veido mūsu savstarpējo vienošanos par Pakalpojumiem.

Mēs periodiski atjauninām mūsu Privātuma politiku un paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā to grozīt. Mums ir tiesības pēc saviem ieskatiem jūs laiku pa laikam informēt par šīm izmaiņām, nosūtot paziņojumu uz jūsu kontā norādīto e-pasta adresi un/vai informēt par Privātuma politikas grozījumiem, ievietojot informāciju par tiem Pakalpojumos. Privātuma politikas grozījumi stājas spēkā, tiklīdz informācija par tiem ir ievietota Pakalpojumos, un turpinot izmantot Pakalpojumus pēc grozītās Privātuma politikas publicēšanas, jūs pieņemat šos grozījumus. Personas datu vākšanas, izmantošanas, glabāšanas un apstrādes pamats ir jūsu piekrišana. Tāpēc, lūdzu, uzmanīgi izlasiet mūsu Lietošanas noteikumus un Privātuma politiku, kā arī visus attiecīgos grozījumus.

Jums ir pienākums iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo redakciju, regulāri aplūkojot šīs lapas saturu, lai uzzinātu par visām mūsu nostādņu un prakses izmaiņām.

 

KĀDUS DATUS VĀCAM UN APSTRĀDĀJAM?

Aplikācija nevāc Jūsu datus, bet laikā, kad Jūs lietojat aplikāciju var (atkarībā no Jūsu darbībām aplikācijā) apstrādāt šādus datus, kas jau atrodas jebkurā Jūsu kontā, kas atvērta uz SIA “Player Pathway” platformas vai kuru Jūs augšuplādējat vai ievadāt savā kontā:

 • personu identificējošu informāciju (Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi);

 • Personu identificējošu atveidojumu, kas var būt ietverts gan SIA “Player Pathway” veidotos foto un/vai video materiālos, gan pašu personu, to futbola klubu vai to aprūpētāju vai aizbildņu veidotos foto un/vai video materiālos, kurus attiecīgās personas ir ievietojušas to kontā SIA “Player Pathway” platformā;

 • Personu identificējošu informāciju, kas var pēc Jūsu iniciatīvas tikt iekļauta Jūsu sarakstē ar Jūsu futbola treneri.
   

KĀ VĀCAM UN APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS?

SIA “Player Pathway” apstrādātos personas datus Jūs pārsvarā sniedzat tieši. Mēs apstrādājam datus, kad:

 • Atverat aplikāciju un reģistrējaties, lai piekļūtu jebkuram Jūsu uz SIA “Player Pathway” platformas atvērtajam kontam;

 • piekļūstat Pakalpojumiem vai izmantojat tos, piemēram – augšuplādējat savā kontā savu futbola video vai ietverat personas datus sarakstē ar Jūsu futbola treneri.

Aplikācija datus nevāc un neuzglabā.

KĀ IZMANTOSIM JŪSU DATUS?

SIA “Player Pathway” ar aplikācijas starpniecību apstrādātos datus neizmantos, bet šādi dati tiks apstrādāti un uzglabāti Jūsu SIA “Player Pathway” platformas kontā atbilstoši attiecīgā konta Privātuma politikas noteikumiem.  

Ja piekrītat, SIA “Player Pathway” aplikācija koplieto jūsu datus ar futbola klubu, lai tie varētu nodrošināt jums savus produktus un pakalpojumus:

 • ______________[I1] 

Lūdzu ņemiet vērā, ka nepiekrišanas gadījumā aplikācijas sniegtās iespējas Jūs nevarēsiet izmantot aplikāciju sava futbola kluba apmācību un konta lietošanas vajadzībām. Ja Jūs esat atvēris kontu sava futbola kluba platformā, tad Jūsu personas datu apstrādi futbola kluba platformā regulē futbola kluba platformas Privātuma politika.

Ja dati tiks nodoti trešajai personai, mēs īstenosim attiecīgajos tiesību aktos noteiktos pasākumus, lai nodrošinātu, ka trešā persona aizsargā izpaustos personas datus, pamatojoties uz līgumsaistībām.

KĀ GLABĀJAM JŪSU DATUS?

Aplikācija Jūsu datus neglabās. Jūsu dati glabājās SIA “Player Pathway” jūsu kontā atbilstoši Jūsu konta Privātuma politikai.

Jūsu pienākums ir turēt slepenībā savu paroli un konta informāciju. Ja jums ir aizdomas, ka jūsu informācija, iespējams, vairs nav slepena vai kā citādi ir noticis drošības pārkāpums, jums nekavējoties par to jāpaziņo mums, un pēc tam var tikt sniegta jauna informācija.

Jūs uzņematies atbildību par savas ierīces drošību un piekļuvi tiem. Pēc katras Pakalpojumu izmantošanas mēs rekomendējam Jums izrakstīties no sava konta.

Ar personu nesaistīti dati

Līdzīgi kā vairums vietņu un lietojumprogrammu, mēs varam apkopot tehniskus un ar personu nesaistītus datus, lai palīdzētu administrēt Pakalpojumus, sekotu vietnes lietojumam un uzlabotu Pakalpojumus un jūsu lietotāja pieredzi.

Pēc pieteikšanās jūsu IP adrese tiek izmantota krāpšanas novēršanai, neatbilstošu darbību identificēšanai un auditpēdu izveidošanai. Mēs vācam un glabājam ar personu nesaistītus datus, izmantojot sīkdatnes, žurnālfailus vai tīmekļa bāksignālus, lai izveidotu mūsu lietotāju profilu. “Profils” ir informācija par atsevišķiem lietotājiem, ko mēs glabājam un kurā detalizēti ietvertas viņu skatījumu un lietošanas izvēles. Profilu izmanto, lai pielāgotu lietotāja Pakalpojumu apmeklējumu un sniegtu lietotājam atbilstošas reklāmas.

 

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS UZ DATU AIZSARDZĪBU?

SIA “Player Pathway” vēlas pārliecināties, ka esat pilnībā informēts par visām savām tiesībām attiecībā uz datu aizsardzību. Katram lietotājam ir turpmāk minētās tiesības.

 • Piekļuves tiesības
Jums ir tiesības pieprasīt SIA “Player Pathway” rīcībā esošo jūsu personas datu kopijas. Par šo pakalpojumu var tikt iekasēta neliela samaksa.

 • Tiesības uz labošanu
Jums ir tiesības pieprasīt, lai SIA “Player Pathway” labo jebkuru informāciju, kas, jūsuprāt, ir neprecīza. Jums ir arī tiesības pieprasīt SIA “Player Pathway”papildināt informāciju, kas, jūsuprāt, ir nepilnīga.

 • Tiesības uz dzēšanu
Pamatojoties uz noteiktiem apstākļiem, jums ir tiesības pieprasīt, lai SIA “Player Pathway” dzēš jūsu personas datus.

 • Tiesības uz apstrādes ierobežošanu
Pamatojoties uz noteiktiem apstākļiem, jums ir tiesības pieprasīt, lai SIA “Player Pathway” ierobežo jūsu personas datu apstrādi.

 • Tiesības iebilst pret apstrādi
Pamatojoties uz noteiktiem apstākļiem, jums ir tiesības iebilst pret SIA “Player Pathway” veikto jūsu personas datu apstrādi.

 • Tiesības uz datu pārnesamību
Pamatojoties uz noteiktiem apstākļiem, jums ir tiesības pieprasīt, lai SIA “Player Pathway” pārsūta mūsu apkopotos datus citam uzņēmumam vai tieši jums.

Ja iesniedzat pieprasījumu, mums ir jāsniedz atbilde mēneša laikā. Ja vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums.

Sūtiet mums e-pastu: info@coerver.lv.

Sazinieties ar mums pa tālruni: +371 60 005 419.

Ja jums ir sūdzības par to, kā mēs apstrādājam personas datus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas Latvijas Republikā ir Datu Valsts Inspekcija (www.dvi.gov.lv).

GROZĪJUMI MŪSU PRIVĀTUMA POLITIKĀ

SIA “Player Pathway” regulāri pārskata savu Privātuma politiku un publicē visus atjauninājumus šajā tīmekļa vietnē. Šī Privātuma politika pēdējo reizi ir atjaunināta 2022. gada 3.jūnijā.

 

KĀ VARAT SAZINĀTIES AR MUMS

Ja rodas jautājumi par SIA “Player Pathway” aplikācijas Privātuma politiku vai datiem, kurus glabājam par jums, vai vēlaties izmantot kādas no savām datu aizsardzības tiesībām, lūdzu, droši sazinieties ar mums.

 

Sūtiet mums e-pastu: info@coerver.lv.

Sazinieties ar mums pa tālruni: +371 60 005 419.

 

 [I1]Futbola kluba juridiskais nosaukums

bottom of page